ÖBS2014_700_1050

Foto: Hejdlösa bilder

Östgöta Blåsarsymfoniker

Östgöta Blåsarsymfoniker, en av Sveriges ledande professionella blåsorkester, har en mycket lång och stolt tradition i både Linköping och övriga Östergötland. Blåsarsymfonikerna har sina rötter i den militärmusik som fanns i Linköping och som via regionmusiken utvecklats till den symfoniska blåsorkester som idag verkar med såväl nationell som internationell lyskraft. De arton fast anställda musikerna delar sin arbetstid mellan blåsarsymfonikerna och de tre mindre ensemblerna.

Efter program och övriga behov kompletteras blåsarsymfonikerna med gästmusiker.

 

Tvärflöjt: Nina Sognell
Oboe: Bela Tarrodi
Klarinett: Dan Larsson (konsertmästare)
Niklas Hakegård
Hans Åkesson
Saxofon: Lars Sehlstedt
Fagott: Andreas From
Valthorn: Katarina Andersson
Erik Rapp
Trumpet: Jan-Åke Hermansson
Pelle Anelid
Mikael Wittwång
Trombon: Therese Hammarberg
Lars Hedlund
Bastrombon: Vakant
Tuba: Magnus Matthiessen
Kontrabas: Mats Bergström
Slagverk: Olle Bohm