ÖBS_2015_webFoto: Ulla-Carin Ekblom

Östgöta Blåsarsymfoniker

Östgöta Blåsarsymfoniker, en av Sveriges ledande professionella blåsorkestrar, har en mycket lång och stolt tradition i både Linköping och övriga Östergötland. Blåsarsymfonikerna har sina rötter i den militärmusik som fanns i Linköping och som via regionmusiken utvecklats till den symfoniska blåsorkester som idag verkar med såväl nationell som internationell lyskraft. De arton fast anställda musikerna delar sin arbetstid mellan blåsarsymfonikerna och de tre mindre ensemblerna. Efter program och övriga behov kompletteras blåsarsymfonikerna med gästmusiker.
Cathrine_Winnes_800_533

Cathrine Winnes är sedan hösten 2013 chefdirigent och konstnärlig ledare för Östgöta Blåsarsymfoniker. Cathrine är utbildad klassisk saxofonist och har därefter studerat dirigering för bland andra Jorma Panula, Ole Kristian Ruud och Per Sigmund Thorp. Hon dirigerar kontinuerligt flera av de professionella symfoniorkestrarna i Norge samt alla de professionella militära orkestrarna. Utanför Norge har hon dirigerat Odense Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Norrköpings Symfoniorkester och den estniska National Opera Orchestra. Hon är också universitetslektor i dirigering vid Norges Musikkhøgskole.
Foto: John Andresen

 

 

Musiker:

Tvärflöjt: Nina Sognell
Oboe: Bela Tarrodi
Klarinett: Dan Larsson (konsertmästare)
Niklas Hakegård
Hans Åkesson
Saxofon: Lars Sehlstedt
Fagott: Andreas From
Valthorn: Katarina Andersson
Erik Rapp
Trumpet: Jan-Åke Hermansson
Pelle Anelid
Mikael Wittwång
Trombon: Therese Hammarberg
Lars Hedlund
Bastrombon: Vakant
Tuba: Magnus Matthiessen
Kontrabas: Mats Bergström
Slagverk: Olle Bohm