Musik Direkt

MusikDirekt

Östgötamusiken tar paus från
Musik Direkt/Imagine 2016

För mer information kontakta producent Katariiina Matthiessen katariiina@ostgotamusiken.se

Sveriges bredaste tävling för musicerande ungdomar mellan 13-21 år, Musik Direkt, byter nu succésivt namn till Imagine Sweden och blir en del av den internationella musiktävlingen Imagine.

Musik Direkt/Imagine Sweden är ett program under Jeunesses Musicales Sverige. Presskontakt: Joel Lind, nationell samordnare Musik Direkt/Imagine Sweden.
joel@kulturungdom.se / 0738 453 699.