Ostgotamusikens loga guldfärgad

Scenkonst Öst

Östgötamusiken ingår sedan 1 januari 2023 i Scenkonst Öst, tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, har bildats för att bidra till fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland. Syftet med Scenkonst Öst är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att stärka länets attraktivitet. Inom organisationen finns också ett verksamhetsstöd gällande HR, marknad och kommunikation, ekonomi, fastighet och IT.