Hoppa till innehåll

Samverkan

Östgötamusiken i samverkan med musiklivet

Östgötamusikens verksamhet kan närmast beskrivas som ett musikaliskt nav som på olika sätt har förbindelser med och förgreningar till andra musikverksamheter i regionen, nationella och internationella organisationer, musikarrangörer, kommuner, musik- och kulturskolor, studieförbund och övrigt musikliv.

Sponsring

Stärk ditt varumärke och bli partner till Östgötamusiken! Ett partnerskap med oss kan utformas på många sätt! Bli värd för en konsert, solist eller varför inte en hel konsertserie? Bli huvudsponsor eller sponsra en del av verksamheten, exempelvis Musiknod – vår satsning på det fria professionella musiklivet i Östergötland eller i samband med våra samarbeten i er egen kommun.

Vi ser alltid till att du syns i rätt sammanhang i vårt nätverk – bli partner med oss!

Kontakta Maria Eklund, konstnärlig chef: maria.eklund@ostgotamusiken.se

Projekt

Arbetet på Östgötamusiken sker bland annat i och genom olika projekt, både genom att driva egna projekt och genom att vara med i intressanta och relevanta projekt som gynnar den musikaliska och kulturella utvecklingen samt stärker den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten. Exempel på projekt som Östgötamusiken driver är UngSO, Musiknod, Imagine, Festivaler, kongresser, nationell och internationell samverkan och mer är på gång i exempelvis olika samarbeten med kommuner i regionen.

UngSO – Unga Symfoniker Öst

Projektet UngSO är ett regionalt forum med ambitionen att uppmuntra och ge stöd till musikstuderande/musikelever i Östergötland med omnejd som önskar satsa lite extra och eventuellt gå vidare till högre musikstudier och en professionell musikkarriär. Läs mer här.

Imagine Östergötland

Från och med 2022 satsar Östgötamusiken med stöd av Region Östergötland på att vara en del av musiksveriges bredaste, roligaste och viktigaste mötesplats för unga musiker i åldrarna 13-21, Imagine Sweden! Läs mer här.

Skogskonsert

Östgötamusiken fortsätter med det framgångsrika och nationellt uppmärksammade projektet Skogskonsert med alla Östgötamusikens ensembler. Skogskonserter framförs i skogar i regionens kommuner.

Samarbeten

Östgötamusiken samarbetar regelbundet med kommunala kulturskolor, föreningar, körer, kulturinstitutioner, skolor, kyrkomusiker, församlingar, skådespelare och andra länsmusikorganisationer.

Östergötlands Musikdagar

Östgötamusiken är med som samarbetspartner under Östergötlands Musikdagar. Musikdagarna har utvecklats till att bli en av de största sommarevenemangen för klassisk musik och inslag av jazz, folk-världsmusik i Östergötland. Östgötamusiken är sedan länge en viktig samarbetspartner och fortsätter att stötta Musikdagarna aktivt varje år.

ScenGalej

Varje år är Östgötamusiken med och genomför en utbudsdag under namnet ”ScenGalej” för barn- och ungdomsproduktioner som riktar sig mot kommuner, förskolor och skolor. Utbudsdagen arrangeras i samarbete med Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Riksteatern Östergötland och Dans i Öst.

Norrköpingsljud

Östgötamusikens musiker medverkar på festivalen Norrköpingsljud. Norrköpingsljud är en festival som sätter den nya konstmusiken i centrum och som sätter fokus på både tonsättaren och musikern med Norrköpingsanknytning.

Samarbeten med frilansande aktörer

Östgötamusiken engagerar kontinuerligt frilansensembler, musiker, artister och andra som behövs för att det musikaliska hjulet ska rulla. Det kan vara frilansande ensembler, solister, dirigenter, skådespelare, tonsättare, arrangörer, dansare, koreografer, regissörer, filmare, scriptor, scen- och ljudtekniker med flera.

Höstlovsorkestern

Höstlovsorkestern är ett samarbete mellan länets musik- och kulturskolor. Det är ett återkommande projekt riktat mot ungdomar i högstadiet och gymnasiet som spelar blåsinstrument, slagverk eller kontrabas. De får möjlighet att spela med Östgöta Blåsarsymfoniker under ledning av en professionell dirigent i en offentlig avslutningskonsert.

Exempel på andra samarbeten

  • Medverkan på Linköpings stadsfest
  • Östgötamusiken hyr ut den egna repetitionslokalen på kvällstid till ett antal amatörföreningar inom kör och orkester i Linköping.
  • Konserten “Blåsare möter Blåsare” i samarbete med Reijmyre Glasbruk och Östgötateatern
  • Soppteatern “Lilla Gårdsorkestern” som Sven Agnleflod från Östgötateatern gör tillsammans med Östgöta Brasskvintett

Nätverk

Att vara med i och att initiera nätverk som främjar kulturlivet och musiken är också en viktig del av vårt uppdrag. Östgötamusiken har fått uppdraget från Region Östergötland att stötta och utveckla musikbranschen i hela Östergötland med syfte till större samverkan mellan olika aktörer.

En viktig del i detta uppdrag är att skapa mötesplatser – både digitala och fysiska.

Internationellt

Internationellt samverkar Östgötamusiken med festivaler och bransch-kongresser i utlandet. Några av dessa är Nordischer Klang, ISPA, the International Society for the Performig Arts, Jazz Ahead, NOC med flera. Årligen görs samarbeten med ledande internationella dirigenter och solister.

Nationellt

Östgötamusiken medverkar i olika nationella sammanhang och samarbeten som till exempel Nätverket för Professionell Blåsmusik, där vi bland annat genomfört undersökningar av återväxten för musiker och lett paneldebatter i ämnet. Imagine Sweden, tävling för ungdomar som leder till en riksfinal och därefter möjlighet till europafinal. På Turné, en turnéstruktur för professionella frilansmusiker till arrangörsföreningar. Sweden Festivals för landets kulturfestivaler. Samverkan med nationella förbund och branschorganisationer som FST, STIM, Musikcentrum Riks, Svensk Jazz, Kammarmusikförbundet och andra.

Musiknod

Musiknod är samverkan, utveckling, gemenskap, nätverk, möjligheter, kunskap – en mötesplats mellan genrer, utövare, musikskapare, tekniker och arrangörer med musiken i fokus. Läs mer här.

Arrangörsutveckling

I takt med att önskemålet om mer av arrangörsutveckling bland länets arrangörer växt sig starkare har Östgötamusiken stärkt sitt erbjudande av stöd och utbildningar inom området. Det rör sig om nätverk och hjälp med bidragsansökningar men även konkret genom att vara ett bollplank för arrangörer i sakfrågor, musikjuridiska ärenden, kontraktering, upphovsrätt med mera samt praktisk hjälp kring avtal och program.

Festivaler

Genom att på olika sätt stötta och delta i festivaler och kulturevenemang med stor genrebredd arbetar Östgötamusiken på en bred front där allt sammantaget i förlängningen ska bidra till en god samhällsutveckling och ett hållbart samhälle för alla. Exempel är vårt deltagande på Svensk Blåsmusikfestival, Östergötlands Musikdagar och på showcase-festivalen Future Echoes.

Svensk Blåsmusikfestival

Sedan ett antal år tillbaka är Östgötamusiken aktiv och flitig samarbetspartner till Svensk Blåsmusikfestival, en stor manifestation för blåsmusiken. Festivalen har arrangerats sedan 1998 av Föreningen Svensk Blåsmusik tillsammans med Östgötamusiken med stöd av Försvarsmusiken, Kulturens bildningsverksamhet, Kulturrådet med flera. Svensk Blåsmusikfestival ger tillfälle att möta många olika former av blåsensembler med såväl professionella musiker som fritidsmusiker och ungdomar: symfoniska blåsorkestrar, ungdomsorkestrar, militärmusikkårer, storband, brassensembler och andra kammarensembler.