Hoppa till innehåll

Rösträtt sång förskolan

Ålder: 3–5 år

Ålder

3–5 år

Spelperiod

Hösten 2024

Publikantal

Max 20 barn + personal

Speltid

Cirka 30 min

Lokal

Lekhall eller rum

Scenmått

3x2 m

Bygg-/rivtid

30/20 min

Medverkande

1 person

Pris

5 000 kr för två workshopar samma dag och förskola.

Genom Rösträtt – sång på förskolan får barnen sjunga och använda både sin röst och kropp utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med en av våra rösträttscoacher – Ayla Kabaca.

Upplägg:
  • Uppsjungning och uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna: Ayla sjunger för barnen

Syftet med projektet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar, så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Ayla Kabaca besöker din förskola med ett särskilt framtaget program för att sjunga för och tillsammans med barnen och samtidigt inspirera personalen. Programmet anpassas efter årstiden – vid jul sjunger vi julsånger!

Sverige ska åter bli ett sjungande land! Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Med stöd av Kulturrådet.

Bokning

Boka här.